Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2021.gada maijā uzsākusi tiešsaistes semināru/diskusiju ciklu bāriņtiesu un pašvaldību darbiniekiem, kuri iesaistīti bāriņtiesas darbības jautājumu risināšanā saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu (ATR).

2021.gada 12.maijā notika pirmais seminārs, kurā VBTAI aplūkoja lietvedības, arhīva un Nepilngadīgo personu atbalsta sistēmas (NPAIS) jautājumus ATR kontekstā. Atbildes uz bāriņtiesu jautājumiem sniedza Latvijas Nacionālā arhīva un Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pārstāvji. 

VBTAI pievieno pirmā semināra prezentāciju, kā arī ieteikumus lietvedības, arhīva un Nepilngadīgo personu atbalsta un informācijas sistēmas jautājumos, Dokumentu nodošanas – pieņemšanas akta paraugs un VBTAI ieteikumus bāriņtiesām par veicamajām darbībām pirms bāriņtiesu apvienošanas.

2021.gada 19.maijā notika otrais seminārs, kurā VBTAI sniedza informāciju par jautājumiem, kuri ņemami vērā plānojot bāriņtiesas izveidi pēc administratīvi teritoriālās reformas.

VBTAI pievieno semināra prezentāciju, kā arī ieteikumus bāriņtiesas izveidei pēc administratīvi teritoriālās reformas, t.sk., Labklājības ministrijas Iekšējā audita piedāvāto variantu darbinieku noslodžu aprēķinam.

2021. gada 2. jūnijā notika trešais seminārs, kurā Darba valsts inspekcija sniedza informāciju par darba tiesisko attiecību jautājumiem.

VBTAI pievieno semināra prezentāciju.