Lai iepazītos ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikumu, lūdzam sekot saitei: https://likumi.lv/doc.php?id=122431