Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) publisko “Rokasgrāmatu bērnu tiesību aizsardzības jautājumos”, kas veidota trīs moduļos.

Rokasgrāmata izstrādāta, jo VBTAI ikdienas darbā konstatējusi, ka ir nepieciešams metodoloģiskais atbalsts izglītības iestāžu darbiniekiem, ģimenēm un bērnu likumiskajiem pārstāvjiem par dažādu problēmsituāciju risināšanu un labās prakses piemēriem. Rokasgrāmata veidota, nodalot tēmas un auditorijas, lai turpmāk papildinātu un pilnveidotu rokasgrāmatā atrodamo informāciju. Rokasgrāmatā ir trīs moduļi – “Vadlīnijas pašvaldībām”, “Vadlīnijas izglītības iestādēm” un “Vadlīnijas ģimenēm”.

Lai iepazītos ar metodisko materiālu, lūdzam lejuplādēt pielikumus.