Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk – inspekcija), turpinot iepriekšējos gados aizsākto tradīciju, laika posmā no 2010. gada 28. oktobra līdz 2010. gada 30. novembrim rīkoja bāriņtiesu priekšsēdētāju zināšanu pilnveides seminārus (turpmāk – seminārs). Šogad semināri tika organizēti ne tikai Rīgā, bet arī reģionos –  pa vienam semināram Liepājā, Rēzeknē, Daugavpilī, savukārt Rīgā tika organizēti trīs semināri, kuros piedalījās Zemgales un Vidzemes reģiona bāriņtiesu speciālisti. Bāriņtiesu pārstāvji atzinuši: „ir ērti, ka semināri tiek organizēti reģionos” un „būtu labi, ja arī turpmāk semināri tiktu organizēti reģionos”.

Detalizētāku informāciju par semināriem lūdzam skatīt pielikumā.