BTAD rezultāti 2021. 1. cet.
Bāriņtiesu statistika