Pielikumi metodiskajiem ieteikumiem “Bāriņtiesas loma nodrošinot bērniem ārpusģimenes aprūpi ģimeniskā vidē”, kas atrodami Rokasgrāmatā bāriņtiesām http://www.bti.gov.lv/lat/barintiesas/metodiskie_ieteikumi_/?doc=5503&page=