Jaunumi

Lai atbalstītu un iedrošinātu ikvienu ģimeni, kas uzņēmusi bez vecāku gādības palikušu bērnu kādā no ārpusģimenes aprūpes formām, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija organizē konferenci “Vecāks, bērns, sabiedrība”. Konference prioritāri paredzēta vecākiem, aizbildņiem un audžuģimenēm, skolu un pirmskolu pedagogiem, atbalsta speciālistiem (psihologiem un sociālajiem pedagogiem), bāriņtiesu un sociālo dienestu pārstāvjiem.

Konference notiks 2020. gada 15. oktobrī Jelgavas pamatskolas “Valdeka” attīstības centrā Institūta ielā 4, Jelgavā.

Dalībai konferencē iespējams pieteikties vēl līdz piektdienai, 9. oktobrim. Pieteikties iespējams, sekojot saitei https://www.mitto.me/btikonference-jelgava/pieteikties.

Konferenci būs iespējams vērot arī tiešsaistē inspekcijas mājaslapā www.bti.gov.lv un vietnē www.facebook.com/VBTAInspekcija.

Darba kārtību un detalizētāku informāciju lūdzam skatīt pielikumos.