Jaunumi

“Izglītība ir mūsu sabiedrību atjaunotnes un pārveides pamats. Izglītības spēks slēpjas tās spējā mūs savienot ar pasauli un citam ar citu, vest mūs ārpus pazīstamā un piedāvāt jaunas iespējas.”

Tā izglītības būtisko lomu raksturo UNESCO ziņojums “Pārdomas par mūsu kopīgo nākotni Jauns sabiedriskais līgums izglītības jomā”, kas pēc divu gadu ilga ekspertu darba un plašām konsultācijām ir pieejams visiem pasaules iedzīvotājiem.

Ar šo globālo ziņojumu tiek uzdots jautājums: kāda loma ir izglītībai mūsu kopīgās pasaules un nākotnes veidošanā ceļā uz 2050. gadu un turpmāk? Tas aicina raudzīties uz izglītību kā sabiedrisku līgumu, kura pamatā ir liekamas cilvēktiesības un principi, kas paredz nediskriminēšanu, sociālo taisnīgumu, cieņu pret dzīvību, cilvēka cieņas ievērošanu un kultūras daudzveidību.

Pielikumā publicējam ziņojuma kopsavilkumu latviešu valodā. Ziņojuma pilnu versiju un prezentāciju var atrast šeit: https://www.unesco.lv/lv/jauns-sabiedriskais-ligums-izglitibas-joma. Tie tapuši ar Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālo atbalstu. Savukārt video no ziņojuma atklāšanas pasākuma Latvijā pieejams šeit: https://youtu.be/5ExBV81LeL4