Informācija presei Jaunumi

Lai sniegtu izglītojošu un metodoloģisku palīdzību pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2021. gada aprīlī rīko trīs tiešsaistes sesijas “Pirmskolu izaicinājumi darbā ar bērniem”.

Trešā sesija norisinājās 22. aprīlī, tās tēma bija pozitīvā pieredze pirmskolas izglītības iestāžu darbā, kā arī pieejamie instrumenti un metodes.

Ar auditoriju strādāja privātās pirmskolas izglītības iestādes "Lotte" vadītāja Iveta Pudāne, kā arī VBTAI Konsultatīvās nodaļas speciālisti.