Jaunumi
vakances - bt - statistika - marts 2023

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina konkursu uz Bāriņtiesu metodiskās vadības un uzraudzības departamenta
Analītikas un metodikas nodaļas galvenā inspektora civildienesta ierēdņa amatu (1 amata vieta Rīgā uz nenoteiktu laiku; 1 amata vieta Rīgā uz noteiktu laiku).

Amata mērķis: sniegt metodisko palīdzību un metodisko atbalstu bāriņtiesu darbības jomā, uzraudzīt un kontrolēt normatīvo aktu izpildi bāriņtiesu darbības jomā.

Sīkāk: https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/345625365 un https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/345626179.