Pienācis gada tumšākais laiks un svētku mēneši, tāpēc aicinām būt īpaši piesardzīgiem ar uguni.

Lai tos mazinātu, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir sagatavojusi sociālās reklāmas klipu, lūdzot bērnu drošībai pievērst maksimālu vērību.

Aicinām iepazīties ar sociālās reklāmas klipu un, protams, saudzēt un uzmanīt bērnus, pasargājot viņus no atklātas uguns, karstām virsmām un applaucēšanās riskiem!