Informācija presei Jaunumi Preses relīze
Es audzinu viens

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 no 9.- 15. maijam rīko kampaņu “Es audzinu viens!”. Vecāki, kuri vieni paši audzina bērnus, Uzticības tālrunī varēs saņemt psiholoģisku atbalstu jautājumos, kas saistīti ar bērniem.

“Mēdz teikt - lai uzaudzinātu bērnu, vajadzīgs vesels ciems. Vecāka darbs, lai gan pilns ar skaistiem brīžiem, reizēm var būt arī grūtību, bezspēcības, apjukuma piepildīts. Arī vecāks nav visu varošs, tāpēc citu atbalsts reizēm ir nenovērtējami būtisks! Tomēr ne visiem vecākiem pieejams kāds, kurš varētu uzklausīt – daudzi vecāki savas atvases audzina vieni paši, nesaņemot līdzcilvēku atbalstu. Tieši tādēļ Bērnu un pusaudžu Uzticības tālrunis 116111 jau ceturto gadu pēc kārtas rīko īpašu kampaņu, lai uzklausītu un atbalstītu tos vecākus, kas savas atvases audzina vieni”, stāsta VBTAI Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktore Anda Sauļūna.

“Aizvien biežāk Uzticības tālrunī atbalstu meklē arī vecāki – nesaskaņas ar bērniem, bērna grūtības izglītības iestādē, kā arī virkne citu jautājumu var kļūt par smagu nastu, ja vecāks to nerisina. Sarunas ar vecākiem bieži ir emocionāli piesātinātas un intensīvas, jo joprojām sabiedrībā valda uzskats, ka vecākam viss jāspēj vienam, tādēļ nereti atbalsts un palīdzība tiek meklēti vien tad, kad situācija jau samilzusi. Tādēļ svarīgi runāt par iespējām būt uzklausītam, dalīties ar savu stāstu un kopīgi ar konsultantu meklēt risinājumu grūtībām – vecākam nav jāpaliek vienam!”, uzsver A. Sauļūna

Darbadienās no pulksten 12.00 – 20.00 ar Uzticības tālruņa speciālistiem iespējams sazināties, arī izmantojot tiešsaistes konsultācijas – čata logs meklējams VBTAI mājaslapā www.uzticibastalrunis.lv, vai arī vēršoties pēc palīdzības e-pastā – uzticibaspasts116111@bti.gov.lv. Sazināties ar Uzticības tālruņa speciālistiem iespējams arī izmantojot bezmaksas aplikāciju “Uzticības tālrunis”.