Jaunumi Video

Bāriņtiesas noteikti ir viena no tām iestādēm, ar ko saistās visvairāk mītu.

Lai tos kaut nedaudz kliedētu, kā arī ieskatītos bāriņtiesu ikdienas darbā, šoreiz sarunāsimies ar VBTAI Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta direkori Valentīnu Gorbunovu.