Informācija presei Jaunumi Preses relīze

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija pārtrauc pieņemt pieteikumus bezmaksas psihoterapijas konsultāciju pakalpojuma ģimenēm ar bērniem saņemšanai, jo pieejamo vietu skaits ir aizpildīts.

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Konsultatīvās nodaļas vadītāju Ingu Gulbi, tālr. 26 808 563.

Kā informējām iepriekš, VBTAI no š.g. marta ESF līdzfinansētā projekta 9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros sāka nodrošināt ģimenēm ar bērniem bezmaksas ģimenes psihoterapijas konsultācijas.

Ģimenes psihoterapijas konsultācijas var notikt gan visai ģimenei vienlaicīgi, gan arī citādi - vecākam ar bērnu, vecākiem bez bērniem, vairākiem ģimenes locekļiem vienlaikus vai arī kā individuālās konsultācijas.