Jaunumi

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai ir nepieciešamas telpas Rēzeknē, kas atbilst sekojošām prasībām:

1)  telpas ir piemērotas apmeklētāju pieņemšanai, vēlams, lai telpas būtu iespēju robežās, piemērotas apmeklējumam vecākiem ar maziem bērniem un apmeklētājiem ar funkcionāliem traucējumiem;

2) telpas atrodas Rēzeknes centrā;

3) telpas nav remontējamas un ir labā stāvoklī;

4) telpas platības un plānojuma ziņā atbilst sekojošiem kritērijiem – divas, vai trīs telpas ar kopējo kvadratūru – no 38 līdz 55 kv.m, katra no telpām nav lielāka par 30 kv.m, bet nav mazāka par 15 kv.m;

5) telpas ir piemērotas līdz 7 darbinieku darba vietu iekārtošanai;

6) ēka, kurā tiek piedāvātas telpas nomāšanai, atbilst Ēku energoefektivitātes likuma 4. pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām;

7) Ēkā, kurā tiek piedāvātas telpas nomai, jābūt pieejamām labierīcībām darbiniekiem;

8) Telpu iznomātājam ir jāļauj nomniekam ierīkot nepieciešamos datu, un sakaru pieslēgumus.

 

Provizoriskā nomas maksa – 6 eur, bez PVN, līguma termiņš no 01.01.2023. – 01.01.2027., piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 09.12.2022.