Informācija presei Jaunumi Preses relīze

Ministru kabineta sēdē šodien, 8. martā, tika izskatīts likumprojekts "Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā".

Likumprojekta ir ietverts arī tiesiskais regulējums, lai nodrošinātu maksimāli efektīvu un procesuāli ātru bez vecāku gādības palikušo bērnu pārstāvību un aprūpi drošā vidē Latvijā, bērniem, kas ieradušies Latvijā bez vecāku pavadības.

Likumprojekts paredz ieviest jaunu ārpusģimenes aprūpes institūtu - ārkārtas aizbildnību, kas ir attiecināma tikai un vienīgi uz bērniem, kas ieceļo Latvijā no Ukrainas kara zonas. Savukārt gadījumos, ja Latvijā ierodas  nepavadītu bērnu grupa no Ukrainas bērnu aprūpes iestādēm un bērni izteikuši vēlmi tikt izvietotiem Latvijā vienkopus un nav iespējams nodibināt šiem bērniem ārkārtas aizbildnību, bērnu aprūpi nodrošina iestādē. Likumprojektā ietvertā procesa aprakstam Labklājības ministrija ir izstrādājusi infografiku, ar ko var iepazīties, lejuplādējot pielikumu.