Informācija presei Jaunumi
Tiešsaistes tikšanās NVA

14. aprīlī no plkst. 11.00  līdz 12.30 ZOOM vietnē Nodarbinātības valsts aģentūra ikvienam interesentam piedāvā iespēju tikties ar darba devēju Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju (VBTAI) un uzzināt par karjeras iespējām.

Tikšanās dalībnieki varēs uzdot savus jautājumus iestādes pārstāvjiem.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli bērnu tiesību aizsardzības un bāriņtiesu darbības jomā.

VBTAI nodrošina bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 darbību. Sniedz ieteikumus un palīdzību citām institūcijām.

Informē atbildīgās iestādes un sabiedrību ar bērnu tiesību aizsardzību saistītus jautājumus. Uzrauga un metodiski vada bāriņtiesu darbu.

Dara daudzas citas interesantas, visai sabiedrībai noderīgas lietas.

Mūsuprāt, tieši tagad ir īstais brīdis, lai pievienotos mūsu kolektīvam un iesaistītos bērniem drošākas un atbalstošākas vides veidošanā!

Kāpēc?

 • Jo šeit Tu saņemsi pastāvīgu kolēģu atbalstu un plašas karjeras izaugsmes iespējas;
 • Darbs būs saistīts ar dažādiem izaicinājumiem (citiem vārdiem – garlaicīgi nebūs), turklāt iegūtās prasmes noderēs visā turpmākajā dzīvē;
 • Tikai te Tu sapratīsi, ko īsti nozīmē kolektīvs un kolēģi, no kuriem negribas šķirties arī vakarā;
 • Protams, arī stabils, konkurētspējīgs atalgojums un sociālās garantijas;
 • Pats būtiskākais - šajā darbā Tu gūsi patiesu gandarījumu, jo palīdzēsi pavisam konkrētiem cilvēkiem!

Savā kolektīvā mēs gaidām -

 • Kolēģus, kuri gatavi aktīvi aizstāvēt bērnu tiesību ievērošanu, pārbaudīt un izvērtēt informāciju, pieņemt lēmumus un nepieciešamības gadījumā sniegt palīdzīgu roku;
 • Kolēģus, kuri sadarbībā ar bāriņtiesām ir gatavi pilnveidot un uzlabot bērnu tiesību aizsardzības sistēmu Latvijā.

Ko mēs sagaidām?

 • 2. līmeņa augstāko izglītību;
 • Priekšzināšanas un izpratni;
 • Vēlmi un spējas pilnveidoties;
 • Spēju analizēt un pastāvīgi pieņemt lēmumus;
 • Spēju strādāt komandā.

Aktuālās vakances :

Sīkāk: https://www.nva.gov.lv/lv/jaunums/tiessaistes-tiksanas-par-karjeras-iespejam-valsts-bernu-tiesibu-aizsardzibas-inspekcija