Informācija presei Jaunumi Preses relīze

Pēc pārbaudes veikšanas sociālās korekcijas izglītības iestādē “Naukšēni” Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) uzsāka 13 administratīvo pārkāpumu lietas pret deviņiem iestādes darbiniekiem par emocionālo un fizisko vardarbību pret nepilngadīgajiem. Līdz šim septiņās lietās ir piemērots sods (četrās - naudas sods (kas vienlaicīgi nozīmē arī liegumu trīs gadus strādāt iestādēs, kurās uzturas bērni), trijās – brīdinājumi), savukārt sešas lietas ir izbeigtas (izbeigtās lietas nenozīmē, ka konkrētā persona nav sodīta, jo vairākas lietas ir ierosinātas pret vienu un to pašu personu). Spēkā stājušies lēmumi deviņās lietās, bet divās lietās lēmumi ir pārsūdzēti. Par smagākajiem iespējamajiem vardarbības gadījumiem informācija nodota Valsts policijai tālāku darbību veikšanai.

VBTAI vēlreiz uzsver, ka nepieciešamas būtiskas un operatīvas pārmaiņas, lai “Naukšēni” efektīvi pildītu savu funkciju – kompetenti vadīts pārmaiņu process, zinoša un aktīva komanda, kas ir spējīga veidot dialogu ar iestādes audzēkņiem, kā arī konkrētas un precīzas sociālās korekcijas un atbalsta programmas katram audzēknim. Ārkārtīgi būtiska ir iestādes audzēkņiem pieejama nepārtraukta un pietiekama atbalsta sistēma, kā arī skaidrs vēstījums un redzējums par iestādes nākotni gan pusgada, gan piecu gadu perspektīvā.

Ņemot vērā iestādē konstatēto, VBTAI pēc pārbaudes sniedza ieteikumus situācijas uzlabošanai, tostarp – nodrošināt bērnu izolāciju atbilstoši likuma prasībām un nepieļaut karcera izmantošanu; nepieļaut soda sistēmas manipulatīvu izmantošanu; nodrošināt psihologa pieejamību iestādē un sociālās rehabilitācijas iespējas; izvērtēt darbinieku kompetences un nodrošināt tiem nepieciešamo atbalstu; nodrošināt nepilngadīgajiem pilnvērtīgu uzturu un nepieļaut tā liegumu kā soda metodi; nodrošināt pilnvērtīgas izglītības iespējas utt.

VBTAI kopā ar Tieslietu ministrijas un Valsts probācijas dienesta pārstāvjiem aktīvi iesaistījās “Naukšēnu” iekšējās kārtības noteikumu un dienas režīma izstrādē, kā arī līdzdarbojās MK noteikumu Nr. 88 “Sociālās korekcijas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi” grozījumu izstrādē.