Jaunumi
vakance marts 2023

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina konkursu uz Bāriņtiesu metodiskās vadības un uzraudzības departamenta Analītikas un metodikas nodaļas galvenā inspektora (ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru jautājumos) civildienesta ierēdņa amatu (1 amata vieta Rīgā uz nenoteiktu laiku).

Sīkāku informāciju lūdzam skatīt: https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/345152918