Jaunumi

Atgādinām, ka Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Konsultatīvā nodaļa, kas sniedz palīdzību bērniem ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes problēmām, turpina darbu arī pandēmijas laikā un sniedz konsultācijas attālināti, izmantojot interneta platformas.