Jaunumi

Informējam, ka Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “ Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ir veikti grozījumi, kas skan šādi: 5.4.apakšpunkts […] pieļaujama arī nepilngadīgu bērnu un vecāku tikšanās, ja bērni un vecāki nav vienas mājsaimniecības locekļi, izņemot gadījumu, ja bērnam, kādam no vecākiem vai vecāku mājsaimniecības locekļiem jāievēro izolācijas, mājas karantīnas vai pašizolācijas prasības.