Jaunumi

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija piedāvā nelielas videofilmiņas, kurās izspēlētas dažādas ikdienas dzīvē sastopamas problēmsituācijas un piedāvāti to risinājumi.

Šoreiz aicinām iepazīties ar filmiņu "I Don't Like this Game", kas stāsta par vardarbības skolas vidē problēmu.

Īsfilmas "Pa draugam" - 4, "I Don't Like this game" jeb Vardarbības skolas vidē