Jaunumi Video

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Konsultatīvā nodaļa ESF līdzfinansētā projekta 9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros atsāk nodrošināt bezmaksas ģimenes psihoterapijas konsultācijas ģimenēm ar bērniem krīzes situācijās.

Šajā video stāstām par ģimenes psihoterapijas pakalpojumu no bērna viedokļa.

Sīkāka informācija par pakalpojumu: https://www.bti.gov.lv/lv/gimenes-psihoterapijas-konsultacijas