Informācija presei Jaunumi Preses relīze
Domnīca pusaudži janv.2023
projekta progress - janv.2023

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā 2023. gada 18. janvārī norisinājās domnīca “Pusaudžu ar uzvedības un atkarības problēmām vajadzības”.

Tā tika īstenota Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta pasākumi bērniem ar uzvedības un atkarību problēmām un to ģimenēm” ietvaros. Šī projekta laikā tiek pilnveidota atbalsta sistēma bērniem ar uzvedības traucējumiem, saskarsmes grūtībām un vardarbību ģimenē.

Viena no projekta mērķgrupām ir bērni vecumā līdz 18 gadu vecumam, kuriem ir uzvedības vai atkarības problēmas, vai kuru tuvāko draugu lokā ir pusaudži ar iepriekš minētajām problēmām.

Tā kā atbalsta sistēmas pilnveide visveiksmīgāk ir īstenojama ar bērnu līdzdalību, inspekcijas organizētajā domnīcā piedalījās un izteica viedokli par savām vajadzībām un nepieciešamo atbalstu 21 pusaudzis - tas ļāva precīzāk sadzirdēt viņiem būtisko.

Domnīcas diskusiju tēmas: pusaudžu vajadzības, psiholoģiskā un emocionālā labbūtība un atbilstošākais atbalsta saņemšanas veids.