Informācija presei Jaunumi Preses relīze
sadarbības grupa janv.2023
projekta progress - janv.2023

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2023. gada 19. janvārī Babītes kultūrizglītības centrā organizēja domnīcu “Sadarbības grupa konsultatīvajā atbalstā”.

Domnīcā uz tikšanos tika aicināti bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu pārstāvji (pašvaldības policijas, sociālā dienesta, bāriņtiesas, izglītības pārvaldes u.c.  institūciju pārstāvji), lai diskutētu par sadarbības grupas lomu bērna atbalsta sistēmā, kas tiek pilnveidota Eiropas Sociālā fonda  līdzfinansētā projekta Nr. 9.2.1.3/16/I/001 „Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros.

Domnīcas diskusiju tēmas: konsultatīvais atbalsts (esošie un nepieciešamie atbalsta pasākumi), sniegto pakalpojumu kvalitāte un speciālistu profesionalitāte, vienota izpratne starp sociālo dienestu, izglītības iestādēm, policiju un bāriņtiesu, veicinot ilgtermiņa sadarbību un darba efektivitāti.