Informācija presei Jaunumi Preses relīze
seši bērni saulrietā

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu tiesību aizsardzības departaments 2023. gada 1. pusgadā sniedzis 872 konsultācijas – visvairāk runāts par kādu no vardarbības veidiem gan ģimenēs, gan iestādēs, gan vienaudžu vidū, gan arī no pieaugušo puses pret bērniem.

Visvairāk konsultācijas sniegtas februārī ar vidējo konsultācijas ilgumu 11 minūtes. Gandrīz vienādā apjomā konsultētas gan juridiskas personas (visvairāk skolas un bāriņtiesas), gan fiziskas personas (visvairāk vecāki).

Pirmajā pusgadā veiktas 4 plānotas un 42 neplānotas bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes, kā arī saņemtas 482 sūdzības par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem.

Sūdzības par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem ģimenēs ir saņemtas 104 gadījumos, iestādēs – 364 gadījumos.

352 sūdzības no visām 482 saņemtajām sūdzībām, kas ir 73% no kopējā sūdzību skaita, saistītas ar bērnu tiesību pārkāpumiem iestādēs (skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs, ārpusģimenes aprūpes iestādēs, krīzes centos, bibliotēkās, veikalos, ārstniecības iestādēs, peldbaseinos, nometnēs u.c.).

85 sūdzības ir saņemtas par vienaudžu savstarpēju fizisku vardarbību, emocionālu vardarbību vai fizisku un emocionālu vardarbību.

Bērnu tiesību aizsardzības departamenta inspektori apmeklējuši seminārus, apmācības, piedalījušies darbnīcās u.c. pasākumos, lai pilnveidotos un gūtu jaunas zināšanas.