Informācija presei Jaunumi Preses relīze
BTAD rezultāti 2021. 1. cet.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu tiesību aizsardzības departaments ir apkopojis sava darba 2021.gada 1. ceturksnī rezultātus.

Lai iepazītos ar tiem, lūdzam lejuplādēt pielikumu.