Informācija presei Jaunumi
Latvijas Bērna mājas speciālisti pieredzes apmaiņā viesojas līdzīgā projektā Pērnavā
Barnahus logo

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014 – 2021. gada perioda programmas ‘’Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekta “Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā” ietvaros no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērna mājas komanda, sadarbībā ar Ziemeļvalstu partneriem 2023. gada 27. un 28. aprīlī devās komandējumā uz Pērnavu (Igaunijā), lai uzzinātu un iepazītu Igaunijas pieredzi ieviešot Bērna mājas pakalpojumu.

Pērnavas Bērna mājā Latvijas delegāciju uzņēmuma galvenā Igaunijas Bērnu māju vadītāja Anna Frank, kā arī Pērnavas Bērna mājas galvenās speciālistes - Kätlin Mahoni un Andrea-Maarja Lisak. Tika pieaicinātas arī ekspertes no Pašvaldību Bērnu aizsardzības servisa – Teija-Liisi Mustila un Policijas izmeklētāja speciāliem gadījumiem – Siiri Ruuto, kuras sniedza savus pieredzes stāstus un sadarbības procesu ar Pērnavas Bērna māju.

Bērna mājas komanda tika iepazīstināta arī ar pašu Pērnavas Bērna mājas iekārtojumu un konceptu, kā arī pašu svarīgāko - Bērna mājas procesuālās darbības, intervēšana, novērtēšana un sadarbības veidošana ar iesaistītajām institūcijām.