Jaunumi

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir sagatavojusi apkopojumu par būtiskākajiem secinājumiem pēc 2021. gadā veiktā bāriņtiesu darbības lietās par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanas vecākiem izvērtējuma.

Lai iepazītos ar apkopojumu, lūdzam lejuplādēt pielikumu.