Informācija presei Jaunumi
Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs

Labklājības ministrijas un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvji 21. jūlijā apmeklēja Allažu Bērnu un ģimenes atbalsta centru, lai apzinātu labās prakses piemērus, ko turpmāk izmantot topošajā "Bērna mājas" projektā.

Kā vēstīts iepriekš, inspekcija kopā ar citiem projekta partneriem veido "Bērna māju" - tas būs starpdisciplinārs un starpinstitucionāls centrs, kas koordinēs un vadīs sadarbību starp dažādu jomu profesionāļiem, lai saudzīgi iegūtu nepieciešamo informāciju situācijas izpētei, nodrošinātu iespēju veikt kriminālprocesuālās darbības, kā arī sniegtu atbalstu vardarbībā cietušiem bērniem un viņu nevardarbīgajiem tuviniekiem.

Allažu Bērnu un ģimenes atbalsta centrs jau ilgāku laiku sekmīgi nodrošina nepilngadīgo uzklausīšanu izmeklēšanas procesa ietvaros. Te ir īpaši aprīkotas telpas, kas apgādātas ar nepieciešamo tehniku kvalitatīvam sarunas ierakstam, iespējami mazinot emocionālo traumu bērnam, kura liecība tiek fiksēta. Tādēļ Allažu speciālistu uzkrātās zināšanas būs ļoti noderīgas "Bērna mājā", lai sniegtu iespējami kvalitatīvu pakalpojumu.