Informācija presei Jaunumi Preses relīze

Līdzšinējais Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) vadītājs Jānis Ābele 14. janvārī noslēdz darba gaitas inspekcijā. Atskatoties uz darba posmu inspekcijā, J. Ābele uzsver iestādes būtisko lomu gan sabiedrības informēšanā, gan ikdienas darbā ar dažādajiem bērnu tiesību jomas problēmjautājumiem, vienlaikus izceļot veiktās pārmaiņas arī iestādes iekšienē.

“Inspekcijā pavadīto laiku vērtēju kā ļoti intensīvu, interesantu un svarīgu savas karjeras posmu. Iestādes darbu esam padarījuši efektīvāku un sabiedrībai saprotamāku, daudzi darba procesi šajā laikā ir būtiski uzlaboti, paralēli tam attīstot arī pilnīgi jaunas iniciatīvas. Inspekcija kļuvusi krietni aktīvāka un pamanāmāka ar savām darbībām bērnu tiesību nodrošināšanas jomā – gan veicot bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes, gan politikas veidotājiem un sabiedrībai iezīmējot un aktīvi izceļot kā gadiem ielaistas problēmas, tā aktuālās problēmu tendences bērnu tiesību un aizsardzības jomā. Domāju, ka inspekcija ir visas iespējas kļūt par būtiskāko posmu bērnu tiesību un drošības garantēšanas sistēmā – protams, tas nevarēs notikt bez politiskās gribas un atbalsta”, norāda J. Ābele.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija J. Ābele vadīja kopš 2020. gada augusta. Šajā laikā inspekcijā papildus jau iepriekš minētajam ieviesti arī citi būtiski jauninājumi, piemēram, izveidota mobilā lietotne “Uzticības tālrunis”, kas bērniem un to vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem ļauj sazināties ar diennakts bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 speciālistiem arī mūsdienīgā veidā. Tāpat, lai stiprinātu sabiedrības izpratni par bērniem būtiskiem jautājumiem, izveidots arī inspekcijas podkāsts “Sarunas par bērniem un vecākiem”.

Strukturēti un optimizēti iestādes iekšējie procesi, kā arī izstrādāta jauna iestādes darbības stratēģija tuvākajiem 4 gadiem, skaidri iezīmējot mērķi kļūt par centrālo iestādi valstī bērnu labāko interešu nodrošināšanas jomā. Uzsākti arī vairāki pilotprojekti, piemēram, bezmaksas ģimenes psihoterapijas pakalpojums. Atjaunota un stiprināta arī inspekcijas sadarbība ar nevalstisko sektoru, kas bērnu labāko interešu nodrošināšanas jomā ir ļoti būtiski.

J. Ābele pēc savas iniciatīvas ir nolēmis pamest darbu valsts pārvaldē un pieņemt jaunu izaicinājumu privātajā sektorā, par to decembra vidū informējot Labklājības ministriju. Viņa pēdējā darba diena līdzšinējā amatā ir 14. janvāris.