Lai nodrošinātu vienotu pieeju visiem potenciālajiem ārpusģimenes aprūpes veicējiem mācību procesa nodrošināšanā, labklājības ministre ar 2019. gada 21. februāra rīkojumu Nr. 19 “Par aizbildņa apmācības programmas parauga apstiprināšanu” ir apstiprinājusi jaunu aizbildņa mācību programmas paraugu. Rīkojums stājas spēkā 2019. gada 1. aprīlī. Vienlaikus ar minēto rīkojumu ir atzīts par spēku zaudējušu bērnu un ģimenes lietu ministra 2005. gada 26. aprīļa rīkojums Nr. 1-9.1/14 “Aizbildņa apmācības programma”.

Informējam, ka pašvaldības, kuras nodrošina aizbildņu apmācību programmas atbilstoši bērnu un ģimenes lietu ministra 2005. gada 26. aprīļa rīkojumam Nr. 1.9.1/14 “Aizbildņa apmācību programma”, var turpināt aizbildņa apmācības atbilstoši šīm programmām, bet ne ilgāk par 2019. gada 1. oktobri.

Piedāvājam iepazīties ar "Aizbildņu apmācības programmu".

Lai iepazītos ar detalizētu informāciju, lūdzam lejuplādēt pielikumu.