Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, lai nodrošinātu vienotu pieeju bāriņtiesu darbā piekritības jautājumā lietās par aizgādņa iecelšanu, sagatavojusi vadlīnijas bāriņtiesām

Lai iepazītos ar vadlīnijām, lūdzam lejuplādēt pielikumu.