Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija sagatavojusi vadlīnijas par personisku attiecību un tiešu kontaktu uzturēšanas tiesību ierobežošanas atcelšanu ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam.

Lai iepazītos ar vadlīnijām, lūdzam lejuplādēt pielikumu.