Atsaucoties uz 2011. gada 17. martā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā (turpmāk – inspekcija) notikušo diskusiju par lietu piekritība jautājumiem un darba grupās izteiktajiem bāriņtiesās strādājošo speciālistu viedokļiem par vienotas prakses ieviešanu attiecībā uz lēmumu pieņemšanu lietās pēc tiesas pieprasījuma, esam apkopojuši izteiktos labās prakses piemērus un izstrādājuši vispārējas vadlīnijas bāriņtiesām lietu piekritības jautājumos lietās pēc tiesas pieprasījuma (skat. pielikumā).

Vienlaikus informējam, ka, sagatavojot minētos ieteikumus, inspekcija konsultējusies ar Tieslietu ministrijas Tiesiskās sadarbības departamentu jautājumos, kas attiecas uz situācijām, kad viens no vecākiem dzīvo ārvalstī.