Buklets bērniem

Šajā izdales materiālā, kura vizuālo tēlu radīšanā piedalījušies paši bērni, var saņemt informāciju par bērnu un pusaudžu bezmaksas uzticības tālruni 8006008.


Bukletā bērniem īsi aprakstītas labi zināmas problēmsituācijas un izjūtas, ar kurām viņi sastopas savā ikdienā, un šajā bukletā bērni var saņemt informāciju par to, kur griezties gadījumā, ja nepieciešams atbalsts vai palīdzība sastapto problēmu atrisināšanā.