Prasības, kādas jāievēro, nosūtot Īrijas Centrālajai iestādei lūgumus Regulas1 55. panta un 56. panta ietvaros, proti, par informācijas apmaiņu par bērnu un par bērna ievietošanu citā dalībvalstī. Papildus sniegta informācija par procedūrām Īrijas kompetentajās iestādēs, lai veicinātu sociālo ziņojumu pieteikumu apstrādi un bērnu novietošanu aprūpē, kam ir pārrobežu raksturs.

2003. gada 27. novembra Regulas (EK) Nr. 2201/2003 “Par jurisdikciju un briedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr.1347/2000 atcelšanu (turpmāk – Regula)

Ar dokumentiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.