Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija laika posmā no 2011. gada 18. oktobra līdz 2011. gada 2. decembrim rīkoja bāriņtiesu priekšsēdētāju zināšanu pilnveides seminārus (turpmāk – seminārs). Šogad, turpinot iepriekšējā gadā aizsākto tradīciju, semināri tika organizēti gan Rīgā, gan arī reģionos –  pa vienam semināram Rēzeknē, Daugavpilī, Liepājā, kā arī pirmo reizi – Smiltenē.

Pārskatu par rīkotajiem semināriem lūdzam skatīt pielikumā.