Ievērojot Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā vairākkārt saņemtos lūgumus skaidrot, kā rīkoties situācijā, kad bāriņtiesā vēršas administratīvās lietas dalībnieks, kurš dzīvo ārvalstīs, ar lūgumu nodrošināt iespēju viņam iepazīties ar lietas materiāliem, nosūtot materiālu kopijas uz viņa norādīto e-pastu, inspekcija sniedz viedokli minētajā jautājumā.

Ar to var iepazīties, lejuplādējot pielikumu.