Valsts ieņēmuma dienests (turpmāk - VID) savā darbībā konstatējis gadījumus, ka nodokļu parāds, kas radies atsavinot nekustamo īpašumu un, neveicot ar darījumu saistīto nodokļu samaksu budžetā, piedzenams no nepilngadīgām personām. Ievērojot konstatēto, VID aicina vērst bāriņtiesu uzmanību bērnu mantisko tiesību aizsardzības nodrošināšanā, lai nepieļautu nepilngadīgo personu tiesību un ar likumu aizsargāto interešu aizskārumu.

Ar informāciju iespējams iepazīties, lejuplādējot pielikumu.