Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir sagatavojusi un nosūtījusi vēstuli Labklājības ministrijai, kurā izklāstīti priekšlikumi nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos lietās, kas skar bērnu mantas pārvaldību.

Ar vēstuli var iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.