Pievienotajā dokumentā iespējams iepazīties ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas sagatavoto informāciju par Konvencijas par dokumentu legalizācijas atcelšanu Eiropas Kopienu dalībvalstu starpā pagaidu piemērošanu.