Publicējam Tieslietu ministrijas sagatavotu viedokli par informācijas pieprasīšanu attiecībā par ES dzīvojošām personām.

Ar to var iepazīties, lejuplādējot pielikumu.