Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2019. gada 28. un 29. augustā  (reģistrācija no 8:30 – 9:30organizē divu dienu semināru bāriņtiesu darbiniekiem par tēmām:

1)      Dzimumnoziegumi un darbs ar personām, kas to veikuši

(Valsts probācijas dienesta pārstāvji S .Jakuševa, J. Zārdiņš, I. Sviķe)

2)      Bāriņtiesu loma starpinstitūciju sanāksmēs par personām, kas veikušas dzimumnoziegumus (Valsts probācijas dienesta pārstāvji S. Jakuševa, J. Zārdiņš, I. Sviķe)

3)       Bāriņtiesas loma administratīvajā procesā* (Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese  un profesore Jautrīte Briede)

Lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku dalībnieku līdzdalību un iespēju bāriņtiesas darbiniekiem pilnveidoties par svarīgām tēmām bērnu tiesību aizsardzības jomā, VBTAI sadarbībā  Valsts ieņēmumu dienestu nodrošinās piedalīšanās iespēju četrās Latvijas vietās vienlaicīgi ar attiecīgu personu izvietojumu:

Valmierā, Kuldīgā un Daugavpilī būs iespēja vērot tiešraides translāciju no Rīgas, Talejas ielas 1. Semināra dalība un/vai vērošana būs pieejama TIKAI VID telpās:

1.Rīga – Talejas iela 1, līdz 150 personas.

Lai pieteiktos dalībai semināram Rīgāhttps://forms.gle/zcj7CVr5oFmDBr377

2. Valmiera – Beātes iela 49, līdz 80 personas

Lai pieteiktos dalībai semināram Valmierāhttps://forms.gle/HAtTEpCAasWU8S5k7

3.Kuldīga – Liepājas iela 48, līdz 25 personas

Lai pieteiktos dalībai semināram Kuldīgā https://forms.gle/XfXV6fCrjxrcrcU87

4. Daugavpils – Rīgas iela 4/6, līdz 100 personas

Lai pieteiktos dalībai semināram Daugavpilī https://forms.gle/kqfN3RmDHywvmC586

 Seminārs abas dienas ilgs no 9:30 – 16:30.

 Pieteikšanās iespējama līdz brīdim, kad visas dalībnieku vietas ir aizpildītas.

Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots.

 Gadījumā, ja esat pieteikušies un neparedzētu apstākļu dēļ, netiekat uz semināru, lūdzam par to paziņot: kristaps.daukste@bti.gov.lv

*Tēma var tikt precizēta