Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir sagatavojusi metodiskos ieteikumus par bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un iespējamo pārvietošanu.

Lai iepazītos par metodiskajiem ieteikumiem, lūdzam lejuplādēt pielikumu.