Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē metodiskos ieteikumus "Bāriņtiesas rīcības aspekti pārrobežu ģimenes lietās, kas saistītas ar potenciālo bērnu aprūpētāju Latvijā izvērtēšanu".

Lai iepazītos ar metodiskajiem ieteikumiem, lūdzam lejuplādēt pielikumus.