Piedāvājam Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas sagatavotos metodiskos ieteikumus "Bāriņtiesas loma deinstitucionalizācijas procesā".

Ar tiem, kā arī ar papildmateriāliem, var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.