Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 5. pantā noteikto inspekcijas kompetenci, pilnveidojusi metodiskos ieteikumus bāriņtiesām „Par lēmumu un sēdes protokolu izstrādi”.

Detalizētāku informāciju lūdzam skatīt pielikumā.

Pielikumā atsevišķu lēmumu paraugi: