Kontaktinformācija saziņai ar iestādes datu aizsardzības speciālistu:

Uldis Vītoliņš uldis.vitolins@gmail.com , mob.20384844