Informācija presei Jaunumi Preses relīze
Ģimenes psihoterapija

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Konsultatīvā nodaļa (turpmāk – Nodaļa) pārtrauc pieņemt iesniegumus bezmaksas ģimenes psihoterapijas konsultāciju saņemšanai ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā ESF līdzfinansētā projekta 9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros.

Par krīzes situācijām tiek uzskatītas:

  • nepārvaramas grūtības, kas pārsniedz ģimenes ierastos resursus un sarežģījuma pārvarēšanas mehānismus (piemēram, grūtības ar mentālo veselību, emocionālo pašregulāciju, bērnu attīstības krīzes, bērnu nespēja adaptēties jaunajā vidē);
  • stāvoklis pēc traumatiska notikuma (piemēram, sociāli ekonomiskie satricinājumi, tuva cilvēka nāve vai pašnāvība, pēkšņa invaliditāte, smagas slimības diagnozes uzstādīšana, izmaiņas nozīmīgās attiecībās, šķiršanās).

Svarīgi: pakalpojums netiek nodrošināts ģimenēm, kuras to ir izmantojušas 2021. un 2022. gadā!

Pakalpojuma mērķis ir sniegt ģimenes psihoemocionālajās vajadzībās balstītu atbalstu krīzes situācijā iespējami ātra emocionālā atvieglojuma sasniegšanai un iekšējā līdzsvara atjaunošanai.

Vēršam uzmanību, ka pakalpojuma ietvaros, ģimenes psihoterapijas speciālisti nesagatavo atzinumus un pārskatus.

Papildus informējam, ka ģimenes psihoterapijas speciālists var pārtraukt sadarbību ar ģimeni sekojošos gadījumos:

  • atkārtota neierašanās uz konsultāciju bez brīdinājuma;
  • plānota vai uzsākta tiesvedība par ar bērna aizgādību un saskarsmes tiesībām saistītu jautājumu risināšanai;
  • konsultāciju, terapeitisko mērķu sasniegšana nav iespējama bez otra bērna vecāka vai bāriņtiesas piekrišanas;
  • konsultāciju apmeklēšana notiek speciālistu uzdevumā, taču pakalpojuma saņēmējs nav motivēts;
  • vardarbība ģimenes locekļu starpā;
  • pakalpojuma saņēmējam ir psihiskas saslimšanas akūts stāvoklis/saasinājums.

Visus pieteikšanās dokumentus lūdzam skatīt zemāk – “Iesniegums psihoterapijas konsultāciju saņemšanai". Turpat atrodams arī biedrības piesaistīto psihoterapijas speciālistu saraksts, kurā varēsiet norādīt trīs sev vēlamākos speciālistus, taču situācijās, kad pieprasījums būs liels un  izvēlētais psihoterapijas speciālists tuvākajā laikā nebūs pieejams, tiks piedāvāts cits psihoterapijas speciālists, kuru nebūsiet iepriekš norādījuši.

Lai pieteiktos pakalpojumam, nepieciešams:

  • nosūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un tā pielikumus uz e-pasta adresi konsultativaiscentrs@bti.gov.lv;
  • vai arī parakstītus dokumentus pa pastu nosūtīt uz adresi Ventspils iela 53, Rīga, LV 1002, norādot “Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Konsultatīvajai nodaļai”.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Konsultatīvo nodaļu, zvanot pa tālruņa Nr.67359129, vai rakstīt uz e-pastu: konsultativaiscentrs@bti.gov.lv.